Sunday, March 15, 2015

Usap May Asawa: Pag ang Luto Nya ay..

..kasingsarap ng sa nanay mo, ay,

..true love na yan forever. 

#cookingpapa 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...